Dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch cho Doanh nghiệp

 

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
Mỗi loại sản phẩm khác nhau về tính chất, số lượng, bao gói…đều được chọn những mã số vật phẩm khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó.

7 barcode Dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch cho Doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ bao gồm:
–    Các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch
–   Thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch
–    Hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;
–   Thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sử dụng đối với mã số mã vạch cho doanh nghiệp.
–   Tư vấn quản lý mã mặt hàng để quản lý hàng hoá của doanh nghiệp

Hồ sơ:

– Bản đăng ký sử dụng MS-MV (02 bản);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;

– Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã vạch GTIN (02 bản);

– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

Đến với chúng tôi để hưởng dịch vụ tốt nhất !

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>