Cung cấp dịch Vụ kế toán thuế trọn gói

 

1 tron goi 1 Cung cấp dịch Vụ kế toán thuế trọn gói

Thực hiện tất cả các công việc:
*  Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm theo quy định.
*  Hạch toán kế toán, lập các loại theo chuẩn mực.
*  Lập quyết toán thuế TNDN,TNCN, báo cáo tài chính năm.
*  Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí.
*  Chịu trách nhiệm quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
*  Luôn sát sao với Doanh nghiệp để cập nhật thông tin, xử lý chi tiết chính xác nhất.

Đến với chúng tôi để hưởng dịch vụ tốt nhất !

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>