Cung cấp dịch Vụ Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

 

3 hoan thien so sach Cung cấp dịch Vụ Hoàn Thiện Sổ Sách Kế Toán

 

Đối tượng

Doanh nghiệp chưa làm hệ thống sổ kế toán hoặc sổ kế toán không rõ ràng

Khó khăn hiện tại của doanh nghiệp

Bị cơ quan thuế phạt và ấn định thuế khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra
Không có thông tin chính xác để ra quyết định phù hợp

Nội dung thực hiện

Làm lại bộ sổ kế toán nhanh chóng, chính xác.
Xác định những vấn đề tồn đọng trong hoá đơn chứng từ của Doanh nghiệp và cách xử lý.
In bộ sổ kế toán, các chứng từ kế toán theo quy định.
Làm bộ hồ sơ báo cáo tài chính và quyết toán thuế điều chỉnh nộp cơ quan thuế quản lý.
Giải trình số liệu quyết toán thuế.
Đến với chúng tôi để hưởng dịch vụ tốt nhất !

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>